POZITII DESCHISE

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie multinationala de distributie piese pentru diverse echipamente si utilaje agricole, grup cu traditie pe plan european si in plina expansiune in Romania, o pozitie de Account Manager-Sud Romania & Bulgaria.

Profil candidat:

 • Absolvent studii universitare, de preferat profil tehnic sau management;
 • Cunoasterea produselor si specificului pietei reprezinta un plus;
 • Experienta similara de minim 3 ani;
 • Bune cunostinte limba engleza;
 • Cunostinte de limba bulgara reprezinta un avantaj;
 • Bune cunostinte operare PC;
 • Permis cat. B;
 • Disponibilitate la deplasari.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitatii tehnice si comerciale;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Organizare, prioritizare;
 • Initiativa si perseverenta;
 • Bune abilitati de comunicare și relationare
 • Capacitate de a lucra independent;
 • Orientare catre client.
 • Orientare spre a gasi soluții;
 • Asumarea responsabilitatii.

Descrierea jobului

Rol:
Account Manager este responsabil de gestionarea tuturor activităților in vederea cresterii business-ului pe zona alocata. In plus, este responsabil - în strânsă cooperare cu Customer Specialist- pentru dezvoltarea și consolidarea bazei de clienți.

Scopul este de a construi un parteneriat pe termen lung cu clientii, asigurând satisfacția și profitabilitatea maximă a acestora. Obiectivele de vânzari sunt atinse prin oferte și soluții adaptate individual nevoilor clienților și prin concentrarea constantă pe vânzările cu valoare adăugată.

Responsabilitati:

 • Transpunerea strategiei de business a companiei pe teritoriul alocat, in stransa colaborare cu Managerul de Vanzari;
 • Colectarea si gestionarea informațiilor din piata privind clientii alocati, oportunitățile si tendințele pietei. Transmiterea feedback-ului către Directorul National Vanzari cu scopul de a contribui la dezvoltarea strategiei;
 • Crearea unui plan anual pe teritoriul alocat, folosind instrumentele furnizate;
 • Urmărirea proceselor de vânzare ale companiei pentru menținerea și creșterea portofoliului de clienți;
 • Crearea si definirea strategiei privind conturile de client pe zona alocata in vederea obtinerii unei analize per client;
 • Oferirea de suport clienților cu privire la modul de utilizare a webshop-ului și prezentarea avantajelor utilizării platformei online;
 • Abilitatea de a explica toate serviciile companiei (de exemplu: EDI, Scanare la comandă etc.);
 • Colaborarea cu clienții pentru creșterea comerțului cu amănuntul- (Serviciul online ) și susținerea evenimentelor dealerului lor (pregătire, implementare și urmărire);
 • Consilierea clientilor cu privire la gama de produse, campanii și servicii;
 • Identificarea potentialului si nevoilor clientilor cu scopul de a crea servicii adecvate fiecarui tip de client;
 • Comunicarea cu clienții prin utilizarea activă a rețelelor sociale în scopuri profesionale.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs,ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

Anunt pentru selectia si recrutarea a cinci membri executivi in Consiliul de Administratie pentru Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea 111/2016, Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea a cinci posturi de Membri Executivi.

Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A a fost infiintata ca urmare a Hotararii nr. 293 din data de 18.10.2018 a Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti.

Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Societatea desfasoara in principal activitati in domeniul lucarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale – cod CAEN 4120.

Criterii de calificare:

 1. Studii universitare;
 2. Experienta de minim 3 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 3. Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporativa;
 4. Abilitati de management;
 5. Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);

Criterii care constituie avantaje:

 1. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
 2. Cunoasterea legislatiei societatilor comerciale si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 3. Experienta in domeniul economic, in domeniul de activitate al societatii si in pozitii de membru in consiliu de administrare la societati pe actiuni;

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

 1. Selectia CV-urilor
 2. Interviurile cu consultantul extern – AliRa Recruitment SRL
 3. Interviurile finale cu reprezentantii actionarilor Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 2 octombrie 2020. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de membru al Consiliului de Administratie al Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A - Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar;
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii;
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011;
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare.

Reprezentantii Actionarilor Companiei de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie.

Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, un important jucator din sectorul agribusiness pe segmentul distributie inputuri si cu portofoliu propriu de seminte si biostimulatori, 2 pozitii de Reprezentant Tehnic Promovare pentru zona SUD:

Profil candidat:

 • Minim 2 ani experienta in sectorul agricol;
 • Experienta in segmentul promovare inputuri, in special seminte reprezinta un avantaj;
 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Disponibilitate la deplasari in zona alocata;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati tehnice;
 • Orientare catre client si capacitate de a construi relatii profesionale;
 • Bune abilitati de relationare si comunicare;
 • Abilitati de organizare si prioritizare a activitatii;
 • Capacitate de a lucra în echipă;
 • Disponibilitate fizică la munca de teren;
 • Ordine, corectitudine şi seriozitate;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Flexibilitate, rezistență la stres, adaptabilitate în situații noi.

Responsabilitati principale:

 • Viziteaza si prospecteaza zilnic fermierii din zona alocata;
 • Promoveaza produsele companiei la nivel de fermier;
 • Raportează regulat tendințele din piață către managementul superior;
 • Organizează seminarii și evenimente de tip “field day”, “harvest day” sau orice alte evenimente relevante la nivelul zonei alocate, în conformitate cu cerințele companiei;
 • Asigura servicii de calitate către client, precum și managementul incidentelor tehnice din zona alocată, în strânsă coordonare cu departamentul tehnic;
 • Organizează și menține la nivel calitativ loturile demonstrative din zona alocată;
 • Inspectează câmpurile în mod regulat, produce rezultate de marketing relevante și le transmite către managementul superior.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs,ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in continua expansiune, o pozitie de Digital Marketing Specialist, cu locatie in Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare , studiile in marketing reprezinta un avantaj;
 • Minim 3 ani de experiență în digital marketing;
 • Bune cunostinte Internet / site-ul web si de dezvoltare a aplicațiilor digitale;
 • Cunostinte privind sistemul CRM;
 • Bune cunostine de limba engleza;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office).

Abilităţi

 • Abilitati de comunicare si organizare a activitatii;
 • Persoana ambitioasa, serioasa si energica ;
 • Gandire strategica si analitica;
 • Comunicare permanenta si deschisa;
 • Simtul umorului;
 • Lucru in echipa;
 • Orientare către client și rezultate;
 • Atenție la detalii și proactivitate;

Resposabilitati:

 • Coordonarea activității de digital marketing, impreună cu agenția de marketing;
 • Coordonarea implementării CRM, împreună cu departamentele vânzări și marketing;
 • Construirea bazei de date a clienților;
 • Implementarea sistemului CRM și oferirea de sprijin colegilor din vânzări privind introducerea informațiilor clienților în sistemul proiectat;
 • Colaborarea strânsă cu agenția în implementarea și întreținerea site-ului web al companiei;
 • Colaborarea strânsă cu agenția pentru monitorizarea traficului către site-ul web al companiei, conturilor de social media / google, printr-o campanie digitală integrată și inovatoare;
 • Transpunerea strategiilor de brading/ produs într-o campanie digitală bazata pe informații despre clienți / producători;
 • Asigurarea suportului catre Product Managers în construirea și implementarea planului de campanie digital media;
 • Coordonarea desfasurarii campaniilor digitale;
 • Organizarea întâlnirilor cu privire la inovatii in segmentul digital și propunerea de noi idei pentru atragere de clienti si cresterea gradului de satisfactie a acestora;
 • Gestionarea bugetului si utilizarea optimă a acestuia.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in continua expansiune, o pozitie de Coordonator Transport, cu locatie in Bucuresti.

Profil candidat:

 • Experiență profesionala similara de minim 3 ani;
 • Experienta în pregătirea și urmărirea comenzilor;
 • Bune cunostinte de operare PC( MS Office, baze de date);
 • Experienta anterioara sistem ERP poate fi un avantaj;
 • Abilități organizațorice;
 • Orientat către client și rezultat;
 • Abilități de rezolvare a problemelor;
 • Spirit de echipa;
 • Bune abilitati de comunicare;
 • Cunostinte limba engleza reprezinta un avantaj.

Responsabilitati principale:

 • Implementeaza și menține rutele de livrări in sistemul ERP;
 • Implementeaza și menține rutele de livrări împreună cu partenerii externi de transport;
 • Coordoneaza activitatea de facturare, asigurându-se că, comenzile de la departamentul comercial sunt procesate în timp util si eficient;
 • Se asigura că documentele de expediere sunt completate corespunzător;
 • Asigura pastrarea unei evidențe a rutelor vehiculelor, programelor și comenzilor finalizate;
 • Coordonează activitatea șoferilor interni și externi, asigurând livrări în cel mai profitabil mod din punct de vedere al planificarii si costurilor de alocare;
 • Mentine relatia stransa cu depozitele centrale și regionale pentru a asigura pregătirea corectă a produselor pe baza avizelor de livrare;
 • Stabileste rutele de livrare, focusandu-se pe un grad ridicat de Customer Service si o alocare
 • Asigura trasabilitatea livrărilor, informând clienții (SMS-uri, e-mail s.a.);
 • Asigura un sistem de comunicare cu clienții și depozitele pentru a rezolva orice problemă de livrare sau reclamație;
 • Verifica toate facturile primite de la furnizorii de transport extern, raportează și rezolvă diferențele dintre comenzile de transport și facturile finale;
 • Monitorizeaza și raporteaza costurile de transport pe partener / rută / client, etc.;
 • Cercetează și ofera metode de transport eficiente, împreună cu managerul sau;
 • Se asigura că toate vehiculele din flota companiei respectă toate cerințele legale, de reglementare și contractuale;
 • Se asigura ca vehiculele contractate de la companii externe de transport sunt conforme cu toate cerințele legale, de reglementare și contractuale;
 • Respectă politicile companiei și a legislației privind transportul.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, grup multinational cu traditie in activitatea de cooperativa agricola, actionand atat in zona de multiplicare/comercializare seminte cat si achizitii cereale, doua pozitii de Area Sales Manager: TM&AR si IL&CL/CT&TL.

Profil candidat:

 • Minim 3 ani experienta in vanzari agribusiness;
 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Disponibilitate la deplasari in zona alocata;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunoasterea limbii engleza reprezinat un avantaj.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Orientare catre client si capacitate de a construi relatii profesionale;
 • Bune abilitati de relationare si comunicare;
 • Abilitati de organizare si prioritizare a activitatii;
 • Capacitate de a lucra în echipă;
 • Disponibilitate fizică la munca de teren;
 • Ordine, corectitudine şi seriozitate;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Flexibilitate, rezistență la stres, adaptabilitate în situații noi.

 Responsabilitati principale:

 • Dezvolta si manageriaza portofoliul de clienți (fermieri si distribuitori) din zona alocată;
 • Implementează strategia de vânzare și promovare convenite în zona alocată;
 • Implementează politica comercială aprobată de companie în zona alocată;
 • Identifica problemele la nivel de distribuitor si vine cu solutii pentru rectificarea lor;
 • Mentine legatura intre distribuitor si companie;
 • Negociaza si prezinta politicile comerciale;
 • Organizează seminarii și evenimente de tip “field day”, “harvest day” sau orice alte evenimente relevante la nivelul zonei alocate;
 • Asigura servicii de calitate către client inclusiv consultanta tehnica precum și managementul incidentelor tehnice din zona alocată.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment este in cautarea unui Expert Agronom - legumicultura pentru clientul sau, companie autohtona din segmentul agriculturii de precizie, cu locatia in zona de SUD a tarii.

Profil candidat:

 • Absolvent studii superioare agronomice;
 • Experienta relevanta in agricultura de peste 5 ani;
 • Baza teoretica buna (fiziologia plantelor, fitotehnie, fitopatologie, entomologie, nutritia si
 • protectia plantelor);
 • Abilitati de operare PC: Microsoft (Excel, Word), web, internet research);
 • Cunostinte de limba engleza: nivel mediu;
 • Spirit de echipa si bune abilitati de comunicare; mentalitate deschisa; spirit de initiativa;
 • Orientare spre rezultate;
 • Capacitate de analiza si sinteza; capacitate de decizie si de asumare a responsabilitatii;
 • Permis de conducere: categoria B.

 Responsabilitati principale:

 • Managementul bazelor de date cu privire la culturile si fermierii alocati;
 • Managementul culturilor agricole;
 • Analiza si validarea alertelor transmise;
 • Emiterea de recomandari de tratamente si lucrari agricole;
 • Furnizarea de asistenta agronomica de specialitate fermierilor alocati;
 • Mentinerea contactului de specialitate cu fermierii;
 • Suport activ in activitati de vanzare;
 • Suport activ in dezvoltarea platformei online si a activitatii firmei.

Daca esti in cautarea unui mediu de munca flexibil din sectorul agribusiness in cadrul unei echipe dinamice si creative, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, lider mondial în soluții inteligente de irigare din sectorul agriculturii, aflata in plina expansiune in Romania,  doua pozitii de Area Sales Manager zonele Centru-Nord si Sud-Est.

Profil candidat:

 • Absolvent studii universitare;
 • 2-3 experienta in vanzari agribusiness;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Cunostinte operare PC (MS-Office, MS-Project);
 • Cunostinte de hidraulica (constituie un avantaj);
 • Permis de conducere.

Abilităţi:

 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Orientare comerciala, dar si tehnica, cunostinte despre agronomie in general, despre practicile fermierilor romani;
 • Orientare catre vanzari;
 • Atentie la detalii;
 • Disponibilitate la deplasari si capacitate de face vizite in teren;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Responsabilitati:

 • Manageriaza zona alocata in vederea identificarii de noi parteneri: fermieri care sunt interesati de solutii de irigatii pentru cultura mare ( porumb consum/siloz/semincer,lucerna, soia,etc), pomicultura, viticultura, horticultura ( sere de sticla,solarii,etc) si distribuitori care comercializeaza linii de picurare, filtre, pompe si alte echipamente specifice;
 • Dezvolta zona dpdv comercial;
 • Identifica partenerii din zona atribuita si stabileste parteneriate strategice – ( producatori de seminte, consultanti fonduri europene, proiectanti,etc)
 • Raspunde solicitarilor din zona atribuita si identifica noi clienti;
 • Urmareste implementarea proiectelor de irigatii deja contractate cat si cele viitoare din zona atribuita;
 • Urmareste respectarea conditiilor contractuale de catre clientii noi.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

„AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala producatoare de ingrasaminte, unul dintre cei mai importanti jucatori din acest segment pe plan european, aflata in plina expansiune,  o pozitie de Marketing Specialist, cu locatie in Ilfov/Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Experienta in toate aspectele dezvoltarii si implementarii strategiilor de marketing, competenţe tehnice de marketing;
 • Buna cunoastere a pietei agribusiness reprezinta un avantaj;
 • Cunostine de limba engleza;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office).

Abilităţi

 • Abilitati de comunicare si organizare a activitatii;
 • Persoana ambitioasa, serioasa si energica ;
 • Gandire strategica si analitica;
 • Comunicare permanenta si deschisa;
 • Simtul umorului;
 • Lucru in echipa;

Responsabilitati

 • Coordonarea campaniilor de marketing;
 • Colaborarea cu agentiile de publicitate si mass-media în vederea promovarii produselor;
 • Intocmirea planului de publicitate al companiei (medii de difuzare, temporizare, obiective);
 • Coordonarea activităților de social media, administrarea și dezvoltarea canalelor de comunicare (website, fb, newsletter) - text, vizual, update-uri;
 • Proiectarea materialelor publicitare si coordonarea activităților de grafică în realizarea de afișe, machete, etichete, flyere, brosuri și alte materiale de comunicare;
 • Asigurarea de suport pe comunicare și PR pentru evenimentele externe în care este implicată compania;
 • Încheierea de parteneriate de comunicare - online, scris, tv, radio ;
 • Reprezintă organizația în relația cu presa și construiește o relație buna cu aceasta (interviuri, conferințe de presa, etc.);
 • Construirea și administrarea bazelor de date cu publicuri ținta pentru diferite tipuri de comunicare (presă, parteneri, voluntari, clienți și posibili clienți, etc.) ;
 • Realizarea de comunicate de presă și articole și alte materiale de comunicare;
 • Întocmirea de rapoarte privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare media, rapoarte de vizitatori website, etc.);
 • Analizarea ofertelor publicitare și identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
 • Mentine o vizibilitate ridicata a brandului companiei prin diverse evenimente.
 • Organizarea evenimentelor, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie nationala de top din agribusiness in segmentul de inputuri, o pozitie de Economist, pentru sediul din Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare, de preferat economice;
 • Minim un an experienta pe o pozitie similara;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office).

Abilităţi

 • Atentie distributiva si capacitate de analiza;
 • Organizare;
 • Responsabilitate si integritate;
 • Capacitate de lucru in echipa, implicare, proactivitate.

Principalele responsabilitati

 • Verifica concordanta soldurilor clientilor/furnizorilor in vederea emiterii/confirmarii notificarilor de sold – la cerere;
 • Primeste facturile de la furnizori si actualizeaza situatiile de plati, inclusiv evidenta compensarilor cu partenerii de afaceri;
 • Inregistreaza facturile de la clienti in situatiile de incasari - pentru incasarile curente
 • Verifica si reconciliaza balanta pe conturile implicate in tranzactiile operate: clienti, furnizori, solduri banci;
 • Urmareste derularea unor contracte cu clientii, furnizorii pentru scadenta, modalitati si termene de plata;
 • Pregateste rapoarte privind incasarile si platile curente;
 • Urmareste soldurile zilnice ale conturilor bancare;
 • Asigură necesarul de numerar pentru desfăşurarea în condiţii normale a operaţiunilor curente;
 • Asigură gestionarea operaţiunilor de casă;
 • Efectuează încasările şi plăţile prin banca si în numerar; intocmeste dispozitiile de casierie, pregateste documentele de plata: fisiere plati, chitante, etc)
 • Elibereaza avansurile spre decontare solicitate;
 • Solicita justificarea, in cel mai scurt timp posibil, a avansurilor eliberate spre decontare;
 • Verifica documentele justificative anexate la deconturile de cheltuieli;
 • Inregistreaza in baza de date a calculatorului toate deconturile;
 • Intocmeste si preda spre avizare Directorului Financiar situatia saptamanala a deconturilor;
 • Tine arhiva tuturor documentelor cu care lucreaza sau pe care le elibereaza (chitante, dispozitii de plata, foi de deplasare, deconturi de deplasare);
 • Pregateste documentele de plata: chitante, etc in vederea intocmirii registrului de casa de catre departamentul contabil.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza 5 pozitii de Reprezentant Zonal Vanzari pentru judetele CT/TL, GR/TR, BZ/BR, GL/VN si DJ, pentru clientul sau, companie multinationala, cu un portofoliu renumit de produse de top destinate agriculturii de precizie, aflata in plina expansiune in Romania.

Profil candidat:

 • Minim 2 ani experienta profesionala in sectorul agribusiness;
 • Absolvent studii universitare, studiile agronomice reprezinta un plus;
 • Cunostine de limba engleza reprezinta un avantaj;
 • Cunostinte operare PC;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Responsabilitati principale:

 • Evaluarea şi selectarea clienţilor din zona alocata;
 • Vanzarea produselor din portofoliu la nivel de fermier in zona alocata;
 • Aplicarea strategiilor de vânzări, a ţelurilor şi indicaţiilor în scopul prelucrării ţintite a pieţei în zona definită;
 • Fortificarea reputaţiei şi a gradului de notorietate a companiei;
 • Stabilirea nevoilor clienţilor, prelucrarea şi întocmirea ofertelor; urmărirea consecventă până la acordarea comenzilor;
 • Verificarea satisfacţiei clienţilor cu acordurile făcute, servicii, siguranţa de livrare şi calitatea produselor;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Participa la diferite evenimente de la nivelul zonei alocate, în conformitate cu cerințele companiei.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie din sectorul de irigatii pentru agricultura, parte a unui grup multinational, o pozitie de Area Sales Manager pentru jud. Braila, Galati, Ialomita, Vrancea.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta pe o pozitie similara;
 • Buna cunoastere a sectorului agribusiness in zona alocata;
 • Studii universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Manageriază zona alocata in vederea identificării de noi parteneri: ​fermieri care sunt interesaţi de soluţii de irigaţii pentru cultură mare ( porumb consum/siloz/semincer,lucernă, soia,etc), pomicultură, viticultură, horticultură ( sere de sticla,solarii,etc) si distribuitori care comercializează linii de picurare, filtre, pompe si alte echipamente specifice.
 • Dezvoltă zona d.p.d.v. comercial;
 • Identifică partenerii din zona atribuită şi stabileşte parteneriate strategice – producatori de seminţe, consultanţi fonduri europene, proiectanţi,etc;
 • Raspunde solicitărilor din zona atribuită şi identifică noi clienţi;
 • Urmăreşte si participa activ la implementarea proiectelor de irigaţii deja contractate cât şi cele viitoare din zona atribuită;
 • Urmăreşte respectarea conditiilor contractuale de catre clientii noi si incasarea debitelor.
 • Organizeaza evenimente in camp si prezinta solutiile companiei cu ajutorul responsabilului de Marketing;
 • Participa impreuna cu superiorul ierarhic la definirea strategieide promovare a sistemelor de irigatii destinate domeniului   agricol şi asigură procesul de vanzare al acestora;
 • Propune actiuni de promovare a produselor (demonstratii, evenimente, targuri, publicitate);
 • Coordonarea permanenta cu departamentele tehnic si logistica;
 • Redactarea diverselor tipuri de rapoarte conform solicitarii superiorului ierarhi

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie  producatoare de seminte cu prezenta de peste 20 ani pe piata de agribusiness din Romania, aflata in plina expansiune, o pozitie de AREA SALES MANAGER pentru zona Ialomita/Calarasi/Ilfov/Prahova.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta in zona de vanzari inputuri;
 • Buna cunoastere a segmentului de seminte;
 • Buna cunoastere a distributiei locale si fermierilor din zona alocata;
 • Studii universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Operare PC (Office – Excel, Word, Power Point, email);
 • De preferat candidatul sa fie locat in zona Bucuresti/Ilfov.

 

 Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Promovarea brandului si portofoliului de produse ale companiei la nivel de fermier, distribuitori, fitofarmacii in zona alocata;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari in regiunea alocata;
 • Mentinerea relatiilor cu clientii existenti, prospectarea pietei si extinderea portofoliului de clienti;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor la clienti si oferirea de consultanta catre clienti;
 • Organizarea livrarilor impreuna cu departamentul logistica si urmarirea incasarilor impreuna cu departamentul contabilitate; Responsabil pentru comunicarea informatiilor necesare intocmirii acestor documente catre departamentele logistic/ admininstrativ;
 • Incheierea contractelor de multiplicare pe 3 culturi principale.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

Copyright © 2016 - 2021 Alira Recruitment