POZITII DESCHISE

Anunt pentru selectia si recrutarea unui Director General pentru  S.C. ICTCM S.A.

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea 111/2016, ICTCM S.A. a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea pozitiei de Director General.

Din 1991 ICTCM functioneaza ca societate comerciala, fiind infiintata prin HG nr. 278/12.04.1991. Este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea desfasoara in principal activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul constructiilor de masini si secundar activitati de inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate.

Activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul constructiilor de masini s-a desfasurat in mod prioritar in cadrul Institutului de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini - ICTCM - institut care a fost infiintat in anul 1956, fiind cel mai mare si important institut de cercetare-dezvoltare din acest domeniu.

Criterii de calificare:

 1. Studii universitare;
 2. Experienta de minim 3 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 3. Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporative;
 4. Abilitati de management;
 5. Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);
 6. Experienta in managementul proiectelor de cercetare (Director Proiect);
 7. Experienta in conducerea unei societati pe actiuni de minim 1 an.

Criterii care constituie avantaje:

 1. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
 2. Cunoasterea legislatiei societatilor comerciale si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 3. Cunostinte de afaceri/legislative specific domeniului de activitate a societatii – cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
 4. Experienta in domeniul economic, in domeniul de activitate al societatii.

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

 1. Selectia CV-urilor
 2. Interviurile cu consultantul extern
 3. Interviurile finale cu reprezentantii Consiliului de Administratie al ICTCM SA.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 26 februarie 2020. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de Director General al ICTCM S.A., Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare.

Reprezentantii Consiliului de Administratie ICTCM vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie ICTCM SA isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

Anunt pentru selectia si recrutarea unui Director General pentru SC COMALEX SA Alexandria

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea 111/2016, COMALEX SA Alexandria a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea pozitiei de Director General.

COMALEX S.A. Alexandria, cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 211, bl. L8-L9, judeţul Teleorman, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J34/17/1991, cod de identificare fiscala  RO 1384767 si un capital social de 1.424.485 lei, activitatea principala, conform cod CAEN  6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Conducerea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara sI Extraordinara.

Organismul de administrare al societatii este Consiliul de Administratie, care a fost numit prin Hotarare AGOA, fiind format din 5 membri.

Criterii de calificare:

 1. Studii universitare;
 2. Experienta de minim 3 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 3. Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporative;
 4. Abilitati de management;
 5. Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);
 6. Experienta in conducerea unei societati pe actiuni de minim 1 an;
 7. Sa nu aiba calitate de parte in litigii in care este implicata societatea Comalex.

Criterii care constituie avantaje:

 1. Studiile masterale in management/leadership;
 2. Bune cunostine de limba engleza;
 3. Bune cunostinte de afaceri/legislative specific domeniului de activitate a societatii-tranzactii privind domeniul imobiliar;
 4. Experienta in domeniul economic, in domeniul de activitate al societatii.

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

 • Selectia CV-urilor
 • Interviurile cu consultantul extern
 • Interviurile finale cu reprezentantii Consiliului de Administratie ai Comalex S.A. Alexandria.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 26 februarie 2020. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de Director General al Comalex SA Alexandria, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare.

Reprezentantii Consiliului de Administratie vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. Comalex SA Alexandria isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie de distributie inputuri pentru agricultura, parte a unui grup multinational in plina expansiune, o pozitie de AREA SALES MANAGER pentru zona Ialomita si Calarasi

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta pe o pozitie similara;
 • Studii universitare, studiile agronomice reprezinta un avantaj;
 • Buna cunoastere a sectorului agribusiness in zona alocata;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Dinamism si proactivitate;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Evaluarea şi selectarea clienţilor din zona alocata;
 • Vanzarea produselor din portofoliu la nivel de fermier in zona alocata;
 • Aplicarea strategiilor de vânzări, a ţelurilor şi indicaţiilor în scopul prelucrării ţintite a pieţei în zona definită;
 • Asistenţa regulată a clienţilor existenţi precum şi contactarea activă şi stabilirea termenelor pentru clienţii noi, corespunzător ţelurilor;
 • Fortificarea reputaţiei şi a gradului de notorietate a companiei;
 • Stabilirea nevoilor clienţilor, prelucrarea şi întocmirea ofertelor; urmărirea consecventă până la acordarea comenzilor;
 • Urmărirea şi impunerea creanţelor deschise;
 • Verificarea satisfacţiei clienţilor cu acordurile făcute, servicii, siguranţa de livrare şi calitatea produselor;
 • Managamentul prudent al reclamaţiilor;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor si oferirea de consultanta catre clienti;

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii de top din sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment este in cautarea unui Expert Agronom - legumicultura pentru clientul sau, companie autohtona din segmentul agriculturii de precizie, cu locatia in zona de SUD a tarii.

Profil candidat:

 • Absolvent studii superioare agronomice;
 • Experienta relevanta in agricultura de peste 5 ani;
 • Baza teoretica buna (fiziologia plantelor, fitotehnie, fitopatologie, entomologie, nutritia si
 • protectia plantelor);
 • Abilitati de operare PC: Microsoft (Excel, Word), web, internet research);
 • Cunostinte de limba engleza: nivel mediu;
 • Spirit de echipa si bune abilitati de comunicare; mentalitate deschisa; spirit de initiativa;
 • Orientare spre rezultate;
 • Capacitate de analiza si sinteza; capacitate de decizie si de asumare a responsabilitatii;
 • Permis de conducere: categoria B.

 Responsabilitati principale:

 • Managementul bazelor de date cu privire la culturile si fermierii alocati;
 • Managementul culturilor agricole;
 • Analiza si validarea alertelor transmise;
 • Emiterea de recomandari de tratamente si lucrari agricole;
 • Furnizarea de asistenta agronomica de specialitate fermierilor alocati;
 • Mentinerea contactului de specialitate cu fermierii;
 • Suport activ in activitati de vanzare;
 • Suport activ in dezvoltarea platformei online si a activitatii firmei.

Daca esti in cautarea unui mediu de munca flexibil din sectorul agribusiness in cadrul unei echipe dinamice si creative, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala specializata in productia de produse chimice customizate pentru industria hartiei, unul dintre cei mai importanti jucatori din domeniu la nivel mondial, o pozitie de Specialist Tehnico-Comercial in Industria Hartiei, care sa gestioneze relatia cu clientii din Romania.

Profil candidat:

 • Cunostinte tehnice solide in Industria Hartiei/Celulozei;
 • Experienta in fabrici de hartie, fabricarea hartiei (alba, hartie/carton grafic, carton, hartie de ziar);
 • Experienta comerciala este un avantaj;
 • Cunostinte avansate de limba engleza.

Aptitudini si abilitati:

 • Abilitati de negociere;
 • Abilitati de comunicare si relationare;
 • Acuratete si atentie la detalii;
 • Spirit de initiativa si autonomie;
 • Abilitati organizationale excelente;

Rolul:

In calitate de Specialist Tehnico-Comercial veti avea activitate in diferite regiuni din Romania pentru a raspunde nevoilor clientilor nostri existenti, dar si pentru a reprezenta compania in zona.
Veti fi responsabil cu identificarea si analizarea nevoilor clientilor, in concordanta cu strategia companiei. Veti contribui in egala masura, la dezvoltarea activitatii companiei in Romania.

Responsabilitati principale:

 • Colectarea si analizarea datelor de pe piata pentru a evalua potentialul produselor companiei;
 • Identificarea nevoilor clientului, testarea si stabilirea solutiilor care i se pot oferi pentru un maxim de beneficiu si satisfactii;
 • Asigurarea contactului direct cu clientii finali si consolidarea identitatii brand-ului companiei pe plan local;
 • Crearea de noi oportunitati de afaceri si transmiterea solicitarilor din partea clientilor catre echipa tehnica;
 • Gestionarea retelei actuale de clienti;
 • Raportare directa catre biroul din Zagreb;
 • Redactarea de rapoarte detaliate si de prezentari ale rezultatelor·
 • Analizarea competitiei si identificarea felului in care produsele pot fi pozitionate, in functie de calitate si nivel de customizare.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala cu activitate in sectorul de irigatii pentru agricultura, aflata in plina expansiune, o pozitie de Marketing Manager, cu locatie in Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare;
 • Experienta pe o pozitie similara de min 3 ani;
 • Cunostine de limba engleza nivel avansat;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office).

Abilităţi

 • Foarte bune abilitati de comunicare si relationare
 • Buna capacitate de organizare a activitatii;
 • Persoana ambitioasa, energica si creativa;
 • Bune abilitati de lucru in echipa;
 • Disponibilitate pt deplasari in teren.

Rolul principal il reprezinta:

 • Dezvoltarea pieței prin crearea de noi oportunități de afaceri, generarea de noi cereri si intelegerea potentialului din piata;
 • Acordare suport echipa de vanzari prin promovarea brandului prin diferite canale (on line si off line).

Responsabilitati

 • Promovarea brandurilor pentru care grupul de firme este importator in Romania;
 • Gestioneaza programul si agenda evenimentelor la care participa societatea in scop de promovare a serviciilor/produselor(Indagra, Agriplanta,etc);
 • Găsirea de noi piețe potențiale și oportunități de afaceri;
 • Acordarea de asistență de marketing vânzărilor;
 • Lansarea de noi produse;
 • Îmbunătățirea satisfacției clienților și construirea brandului companiei;
 • Coordonarea campaniilor de marketing;
 • Colaborarea cu agentiile de publicitate si mass-media în vederea promovarii produselor;
 • Intocmirea planului de publicitate al companiei (medii de difuzare, temporizare, obiective);
 • Coordonarea activităților de social media, administrarea și dezvoltarea canalelor de comunicare (website, fb, newsletter) - text, vizual, update-uri;
 • Proiectarea materialelor publicitare si coordonarea activităților de grafică în realizarea de afișe, machete, etichete, flyere, brosuri și alte materiale de comunicare;
 • Asigurarea de suport pe comunicare și PR pentru evenimentele externe în care este implicată compania;
 • Reprezintă organizația în relația cu presa și construiește o relație buna cu aceasta (interviuri, conferințe de presa, etc.);
 • Realizarea de comunicate de presă și articole și alte materiale de comunicare;
 • Analizarea ofertelor publicitare și identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
 • Mentine o vizibilitate ridicata a brandului companiei prin diverse evenimente;
 • Organizarea evenimentelor, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, lider mondial în soluții inteligente de irigare din sectorul agriculturii, aflata in plina expansiune in Romania,  doua pozitii de Area Sales Manager zonele Centru-Nord si Sud-Est.

Profil candidat:

 • Absolvent studii universitare;
 • 2-3 experienta in vanzari agribusiness;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Cunostinte operare PC (MS-Office, MS-Project);
 • Cunostinte de hidraulica (constituie un avantaj);
 • Permis de conducere.

Abilităţi:

 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Orientare comerciala, dar si tehnica, cunostinte despre agronomie in general, despre practicile fermierilor romani;
 • Orientare catre vanzari;
 • Atentie la detalii;
 • Disponibilitate la deplasari si capacitate de face vizite in teren;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Responsabilitati:

 • Manageriaza zona alocata in vederea identificarii de noi parteneri: fermieri care sunt interesati de solutii de irigatii pentru cultura mare ( porumb consum/siloz/semincer,lucerna, soia,etc), pomicultura, viticultura, horticultura ( sere de sticla,solarii,etc) si distribuitori care comercializeaza linii de picurare, filtre, pompe si alte echipamente specifice;
 • Dezvolta zona dpdv comercial;
 • Identifica partenerii din zona atribuita si stabileste parteneriate strategice – ( producatori de seminte, consultanti fonduri europene, proiectanti,etc)
 • Raspunde solicitarilor din zona atribuita si identifica noi clienti;
 • Urmareste implementarea proiectelor de irigatii deja contractate cat si cele viitoare din zona atribuita;
 • Urmareste respectarea conditiilor contractuale de catre clientii noi.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

„AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala producatoare de ingrasaminte, unul dintre cei mai importanti jucatori din acest segment pe plan european, aflata in plina expansiune,  o pozitie de Marketing Specialist, cu locatie in Ilfov/Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Experienta in toate aspectele dezvoltarii si implementarii strategiilor de marketing, competenţe tehnice de marketing;
 • Buna cunoastere a pietei agribusiness reprezinta un avantaj;
 • Cunostine de limba engleza;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office).

Abilităţi

 • Abilitati de comunicare si organizare a activitatii;
 • Persoana ambitioasa, serioasa si energica ;
 • Gandire strategica si analitica;
 • Comunicare permanenta si deschisa;
 • Simtul umorului;
 • Lucru in echipa;

Responsabilitati

 • Coordonarea campaniilor de marketing;
 • Colaborarea cu agentiile de publicitate si mass-media în vederea promovarii produselor;
 • Intocmirea planului de publicitate al companiei (medii de difuzare, temporizare, obiective);
 • Coordonarea activităților de social media, administrarea și dezvoltarea canalelor de comunicare (website, fb, newsletter) - text, vizual, update-uri;
 • Proiectarea materialelor publicitare si coordonarea activităților de grafică în realizarea de afișe, machete, etichete, flyere, brosuri și alte materiale de comunicare;
 • Asigurarea de suport pe comunicare și PR pentru evenimentele externe în care este implicată compania;
 • Încheierea de parteneriate de comunicare - online, scris, tv, radio ;
 • Reprezintă organizația în relația cu presa și construiește o relație buna cu aceasta (interviuri, conferințe de presa, etc.);
 • Construirea și administrarea bazelor de date cu publicuri ținta pentru diferite tipuri de comunicare (presă, parteneri, voluntari, clienți și posibili clienți, etc.) ;
 • Realizarea de comunicate de presă și articole și alte materiale de comunicare;
 • Întocmirea de rapoarte privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare media, rapoarte de vizitatori website, etc.);
 • Analizarea ofertelor publicitare și identificarea celor mai avantajoase forme de promovare;
 • Mentine o vizibilitate ridicata a brandului companiei prin diverse evenimente.
 • Organizarea evenimentelor, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie multinationala de distributie piese pentru diverse echipamente si utilaje agricole, grup cu traditie pe plan europenan si in plina expansiune in Romania,  o pozitie de Product Specialist, cu locatie in Bucuresti.

Profil candidat:

 • Minim 3 experienta similara;
 • Bune cunostinte tehnice pe segmentul de utilaje si echipamente agricole;
 • Absolvent studii universitare tehnice/agronomice;
 • Bune cunostinte limba engleza
 • Bune cunostinte operare PC.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitatii tehnice;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Organizare, prioritizare;
 • Initiativa si perseverenta;
 • Bune abilitati de comunicare și relationare
 • Capacitate de a lucra independent;
 • Orientare catre client.
 • Orientare spre a gasi soluții;
 • Asumarea responsabilitatii.

Rol:

Rolul este de a asigura interfața dintre clienți, produse și vanzari cu scopul este de a obține un grad inalt de satisfacție a clienților și de a contribui la dezvoltarea unor relații de lungă durată, prin acordarea de consultanta telefonică privind produsele companiei.

 Responsabilitati:

 • Implementarea strategiei de vânzare pentru respectivul grup de produse;
 • Gestionarea tuturor solicitarilor tehnice din partea clientilor privind produsele, serviciile, comenzile, garantiile și reclamațiile tehnice prin intermediul canalelor: apeluri telefonice, email, social media;
 • Actualizarea permanenta a cunostintelor privind produsele companiei;
 • Suport acordat clientilor in utilizarea corespunzatoare a produselor: oferte speciale, propuneri tehnice, calculatii si consultanta;
 • Indeplinirea tuturor sarcinilor administrative, de exemplu, oferte, procesarea comenzilor / retururilor, introducerea / întreținerea datelor etc.;
 • Cooperarea cu clientii si cu alte departamente din cadrul Grupului;
 • Schimbul de cunoștințe și informații într-un sens larg (tehnic, conținut, produse noi, sortiment etc.);
 • Training tehnic oferit colegilor și clienților;
 • Asistență în dezvoltarea cantitativă și calitativă a sortimentului prin întreținerea datelor (webshop), menținerea informațiilor despre prețuri, compararea competiției și a trainingurilor de produse;
 • Construirea unor relatii profesionale durabile cu clientii companiei;
 • Asigurarea și creșterea gradului de satisfacție a clienților;
 • Aplicarea nivelurilor de servicii potrivite clienților (distinge clienții focus și non-focus, ofertele etc.)
 • Instruirea clienților cu privire la modul de utilizare a webshop-ului și prezentarea beneficiilor utilizării magazinului web clienților.

 

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro si alina.dobra@alirajobs.ro .

Mult succes!

Anunt pentru selectia si recrutarea unui Director General pentru SC ACTIVE CONEXE SA.

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea 111/2016, SC ACTIVE CONEXE SA a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea postului de Director General.

Societatea ACTIVE CONEXE SA a fost infiintata ca urmare a obligatiilor asumate de catre statul roman (prin AAS) si Ford Romania in procesul de privatizare al Daewoo Automobile Craiova.

ACTIVE CONEXE este persoana juridical romana, avand  forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea desfasoara in principal activitati in domeniul imobiliar si secundar administrarea depozitelor ecologice si administrarea imobilizarilor financiare.

Criterii de calificare:

 1. Studii universitare de preferat in stiinte administrative sau economice;
 2. Experienta de minim 5 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 3. Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporative;
 4. Abilitati de management;
 5. Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);

Criterii care constituie avantaje:

 1. Studiile masterale in management/leadership;
 2. Bune cunostine de limba engleza;
 3. Bune cunostinte de afaceri/legislative specific domeniului de activitate a societatii-tranzactii privind domeniul imobliar;
 4. Experienta in domeniul pietelor de capital.

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

 1. Selectia CV-urilor
 2. Interviurile cu consultantul extern
 3. Interviurile finale cu reprezentantii Consiliului de Administratie al SC Active Conexe SA.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 15 decembrie 2019. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de membru al Director General al Active Conexe SA, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii
 • Declaratie pe propria raspundere  privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011
 • Declaratie pe propria raspundere  privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare.

Reprezentantii Consiliului de Administratie vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. SC Active Conexe SA isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

AliRa Recruitment recruteaza noi pozitii in zona de Back-Office pentru clientul sau, un important  grup strain din agribusiness, cu prezenta de peste 8 ani in Romania, cu activitate in zona de productie vegetala si o suprafata de aprox 7.000 ha dispuse in ferme pe zonele Braila si Ialomita.

Datorita dezvoltarii business-ului, compania isi va deschide curand un nou birou in Bucuresti, pentru care suntem in cautarea unei pozitii de Asistent Manager.

Profil candidat:

 • studii universitare;
 • experienta profesionala similara de minim 2 ani;
 • bune cunostinte de limba engleza scris/vorbit, limba italiana reprezinta un avantaj;
 • cunostinte foate bune operare PC- MSOffice;
 • spirit de echipa si bune abilitati de comunicare ;
 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
 • capacitate de a respecta termene limita;
 • atentie catre detalii;
 • placere si abilitate de a invata lucruri noi.

Responsabilitati:

 • indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat;
 • asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele companiei;
 • preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
 • primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact;
 • asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
 • preluarea, inregistrarea, distribuirea, indosariere si arhivarea/scanarea corespondentei si a mesajelor primite din partea partenerilor, clientilor si a celorlalti angajati;
 • redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice;
 • actualizarea bazei de date documente;
 • rezervari hotel parteneri externi & interni, etc.;
 • organizarea sedintelor sau a altor tipuri de intalniri oficiale ale managerului;
 • pregatirea diverselor rapoarte la cererea MD/ superior direct;
 • gestionarea relatiei cu furnizorii companiei (papetarie, protocol, servicii de telefonie si internet etc).

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza noi pozitii in zona de Back-Office pentru clientul sau, un important  grup strain din agribusiness, cu prezenta de peste 8 ani in Romania, cu activitate in zona de productie vegetala si o suprafata de aprox 7.000 ha dispuse in ferme pe zonele Braila si Ialomita.

Datorita dezvoltarii business-ului, compania isi va deschide curand un nou birou in Bucuresti, pentru care suntem in cautarea unui Jurist.

Profil candidat

 • Diplomă de licenta în domeniul stiintelor juridice;
 • Experienta similara de minim 3 ani;
 • Nivel bun limba engleză
 • Abilitati în utilizarea MS Office (world, excel).

Aptitudini si abilitati

 • Capacitatea de a gestiona proiecte de complexitate medie si ridicată;
 • Diplomaţie şi abilităţi de negociere;
 • Spirit de inițiativă, autonomie;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Capacitate de analiza;
 • Atentie la detalii;
 • Abilitati de organizarea si planificare;
 • Etica profesionala, integritate morala, simt sporit al responsabilitatii;
 • Perseverenta in atingerea rezultatelor, capacitate de urmarire si finalizare a lucrarilor la timp.

Responsabilitati:

 • avizeaza legalitatea solutiilor rezultate din aplicarea in practica a legislatiei din domeniul in care isi desfasoara activitatea;
 • avizeaza, din punct de vedere juridic, dispozitiile conducerii angajatorului, contractuale, alte acte juridice, programele, in care angajatorul are calitatea de parte;
 • organizeaza si urmareste activitatea de cunoastere si de aplicare a legislatiei incidente domeniului de activitate;
 • indruma, sprijina si controleaza aplicarea corecta a legislatiei in vigoare la nivelul companiei ;
 • reprezinta angajatorul in fata instantelor judecatoresti;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente ale angajatorului pentru rezolvarea solicitarilor primite din sfera de competenta a acestora ;
 • actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora;
 • solutioneaza problemele aparute in activitatea companiei din punct de vedere legal;
 • consiliaza managementul cu privire la corectitudinea si modul de realizare a planurilor si strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii in plina expansiune in sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro
Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza noi pozitii in zona de Back-Office pentru clientul sau, un important  grup strain din agribusiness, cu prezenta de peste 8 ani in Romania, cu activitate in zona de productie vegetala si o suprafata de aprox 7000 ha dispuse in ferme pe zonele Braila si Ialomita.

Datorita dezvoltarii business-ului, compania isi va deschide curand un nou birou in Bucuresti, pentru care suntem in cautarea unui Contabil senior.

Profil candidat

 • Minim 5 ani experienta profesionala intr-o pozitie similira;
 • Studii universitare economice de finante contabilitate;
 • Excelente cunostinte ale legislatiei fiscale si juridice cu privire la inregistrarile contabile;
 • Cunostinte bune limba engleza;
 • Experienta anterioara in operarea in  Sistem contabilitate;
 • Experienta in segmentul control gestiune, raportare;
 • Excelente abilitati ale operarii pachetului MS Office: Word si Excel;

Aptitudini si abilitati

 • Buna capacitate de organizare;
 • Capacitate de analiza;
 • Bune abilitati de comunicare;
 • Responsabilitate si integritate;
 • Capacitate de lucru in echipa, implicare, proactivitate;
 • Capacitatea de prioritizare si respectare a termenelor limita.
 • Abilitati manageriale;
 • Capacitatea de a lua decizii;

Obiectivul postului:

 • Elaborarea si implementarea politicilor economice in scopul eficientizarii economice a companiei;
 • Organizarea activitatii departamentului financiar-contabil; gestionarea actelor contabile; supervizarea activitatii persoanelor din cadrul departamentului financiar-contabil.

Atributii si responsabilitati:

 • Asigura buna gestionare a patrimoniului societatii;
 • Organizeaza, coordoneaza, control al activitatilor financiar-contabile, potrivit conditiilor legale;
 • Elaborareaza si implementeaza politicile si strategiile financiar-contabile ale companiei;
 • Intocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie:asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari ;
 • Raporteaza rezultatele financiare ale companiei:analizeaza si propune masuri pentru cresterea rentabilitatii;
 • Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii si evidenta veniturilor si cheltuielilor;
 • Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei:
 • Conduce si organizeaza activitatea departamentului financiar - contabilitate:exercita controlul financiar preventive;
 • Elaborareaza studii si analize privind profitabilitatea activitatilor, eficienta utilizarii capitalului de lucru, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale si a altor indicatori economico-financiari;
 • Mentinerea legaturii cu bancile si cu alte institutii financiare.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii in plina expansiune in sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro
Mult succes!

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea 111/2016, ICTCM S.A. a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea a cinci posturi de Membri Ne-Executivi.

Din 1991 ICTCM functioneaza ca societate comerciala, fiind infiintata prin HG nr. 278/12.04.1991. Este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Societatea desfasoara in principal activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul constructiilor de masini si secundar activitati de inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate.

Activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul constructiilor de masini s-a desfasurat in mod prioritar in cadrul Institutului de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini - ICTCM - institut care a fost infiintat in anul 1956, fiind cel mai mare si important institut de cercetare-dezvoltare din acest domeniu.

Criterii de calificare: 

 1. Studii universitare;
 2. Experienta de minim 3 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 3. Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporativa;
 4. Abilitati de management;
 5. Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);

Criterii care constituie avantaje: 

 1. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
 2. Cunoasterea legislatiei societatilor comerciale si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 3. Cunostinte de afaceri/legislative specific domeniului de activitate a societatii – cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
 4. Experienta in domeniul economic, in domeniul de activitate al societatii si in pozitii de membru in consiliu de administrare la societati pe actiuni;

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

 1. Selectia CV-urilor
 2. Interviurile cu consultantul extern
 3. Interviurile finale cu reprezentantii actionarilor ICTCM SA.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 24 noiembrie 2019. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de membru al Consiliului de Administratie al ICTCM S.A., Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011 •
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare.

Reprezentantii Actionarilor ICTCM vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie ICTCM SA isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

Anunt pentru selectia si recrutarea a cinci membri ne-executivi in Consiliul de Administratie pentru SC COMALEX SA Alexandria

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, completata cu Legea 111/2016, COMALEX SA Alexandria a selectat SC Alira Recruitment SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea a cinci posturi de Membri Ne-Executivi.

COMALEX S.A. Alexandria, cu sediul social in municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 211, bl. L8-L9, judeţul Teleorman, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J34/17/1991, cod de identificare fiscala  RO 1384767 si un capital social de 1.424.485 lei, activitatea principala, conform cod CAEN  6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu actul constitutiv al societatii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Conducerea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara sI Extraordinara.
Organismul de administrare al societatii este Consiliul de Administratie, care a fost numit prin Hotarare AGOA, fiind format din 5 membri.

Criterii de calificare: 

 • Studii universitare;
 • Experienta de minim 3 ani in activitatea de management a unor societati comerciale private sau publice;
 • Cunostinte cu privire la bune practici de guvernanta corporativa;
 • Abilitati de management;
 • Bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, organizare, negociere, lucru in echipa);

Criterii care constituie avantaje: 

 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala;
 • Cunoasterea legislatiei societatilor comerciale si a ordonantei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Cunostinte de afaceri/legislative specific domeniului de activitate a societatii - tranzactii privind domeniul imobiliar;
 • Experienta in domeniul economic, in domeniul de activitate al societatii si in pozitii de membru in consiliu de administrare la societati pe actiuni;

Procedura de evaluare/selectie cuprinde 3 etape:

 • Selectia CV-urilor
 • Interviurile cu consultantul extern
 • Interviurile finale cu reprezentantii actionarilor  Comalex S.A. Alexandria.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresele de e-mail alina.dobra@alirajobs.ro  sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro pana cel tarziu in data de 24 noiembrie 2019. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu „reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al Alira Recruitment.

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de membru al Consiliului de Administratie al Comalex SA Alexandria, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. Alira Recruitment SRL., str. Jiului nr. 2A, sector 1 Bucuresti:

 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele
 • Copie a actului de identitate
 • Copii ale actelor de studii;
 • Cazier Judiciar
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in perioada in care a ocupat o functie de administrare/management in cadrul unei regii sau societati comerciale, aceasta a inregistrat profit cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar
 • Declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art.33 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice si ale art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii
 • Declaratie pe propria raspundere privind statutul de functionar public sau alta categorie de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice, asa cum este prevazut la art. 28 din OUG 109/2011
 • Declaratie pe propria raspundere privind starea de compatibilitate a candidatilor in conformitate cu prevederile legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile urmatoare.

Reprezentantii Actionarilor Comalex SA Alexandria vor lua decizia finala in ceea ce priveste stabilirea candidatilor finali.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie. Comalex  SA Alexandria isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie multinationala de distributie inputuri, unul dintre principalii jucatorii din sectorul agribusiness, aflata in plina expansiune, o pozitie de Product Manager pe zona de centru a tarii.

Profil candidat:

 • Minim 3-5 ani experienta in agribusiness;
 • Bune cunostinte tehnice pe segmentul de culturi speciale, focusul il reprezinta cultura cartofului;
 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Cunostinte de limba engleza (reprezinta un avantaj);
 • Cunostinte operare PC;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitatii tehnice;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Organizare, prioritizare;
 • Initiativa si perseverenta;
 • Bune abilitati de comunicare și negociere;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Orientare catre client.

Responsabilitati principale: 

 • Responsabilitatea privind planificarea si managementul portofoliului de produse exclusive;
 • Analiza si identificarea nevoilor clientilor si a cererii de produse pe piata din Romania;
 • Comunicarea stransa si eficienta cu toti partenerii companiei, furnizorii de produse;
 • Dezvoltarea si implementarea strategiei de lansare a produselor pe piata si elaborarea planului de comunicare;
 • Asigurarea suportului tehnic si consilierea echipei de vanzari (loturi demo, simpozioane, rezultate testari si materiale promotionale);
 • Instruirea echipei de vanzari si asigurarea transferului de cunostinte tehnice;
 • Definirea portofoliului de produse pe specificul culturii cartofului.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro si alina.dobra@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie nationala de top din sectorul agribusiness in segmentul de trading cereale si distributie inputuri, o pozitie de Responsabil Parc Auto pentru sediul din Bucuresti.

Profil candidat:

 • Studii: medii sau superioare, de preferinta in domeniul economic sau tehnic;
 • Experienta profesionala similara minim de 2 ani;
 • Capacitate de analiza;
 • Atentie la detalii, acuitate vizuala, indemanare;
 • Capacitate de asumare a responsabilitatilor si de gestionare a problemelor concomitente, situatiilor de criza, finalizare a operatiilor in termenul stabilit;
 • Rezistenta la sarcini repetitive;
 • Capacitate buna de relationare, spirit de echipa;
 • Proactiv, eficient, orientat catre rezultate si eficientizarea muncii;
 • Eficienta folosirii masinilor, resurselor materiale;
 • Urmarirea permanenta, actelor si sesizarea la timp a sincopelor si intarzierilor sau a erorilor;
 • Generarea de actiuni responsabile pentru remediere.

Atributii:

 • Administreaza, coordoneaza si gestioneaza asigurarea functionarii parcului auto;
 • Organizeaza si realizeaza toate actele necesare aferente administratii si functionarii parcului auto;
 • Administreaza bugetul de cheltuieli aferent parcului auto, reparatiilor si carburantilor;
 • Mentine relatia cu Registrul Auto, Politie, Companiile de Asigurari, Companiile de Leasing, Service-urile Auto;
 • Verifica, instruieste, organizeaza si tine evidenta documentelor autovehiculelor parcului auto:
  • 1. ITP, rovigneta, dovada tahograf si limitare viteza, politele CASCO si RCA;
  • 2. Rute de transport, foi de parcurs, registre, foi de drum, ordine de deplasare, bonuri de combustibil;
 • Colaboreaza cu coordonatorul SSM si HR-ul pentru actele necesare conducatorilor auto: fisa medicala, aviz psihologic, etc;
 • Obtine documentele si avizele necesare pentru exploatarea parcului auto;
 • Supervizeaza efectuarea reviziilor tehnice;
 • Elaboreaza programe de reparatii si intretinere pentru masini si utilaje;
 • Preda si primeste pe baza de proces verbal de receptie autovehiculele in exploatarea conducatorilor auto;
 • Urmareste modul de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si curatenie;
 • Stabileste necesarul de piese de schimb si consumabile auto;
 • Mentine relatia cu societatile de asigurare si urmareste dosarele de dauna;

Responsabil de:

 • parcul auto;
 • crearea si actualizarea dosarului cu termene asigurari, garantii, inspectii;
 • urmarirea repararii masinilor care au CASCO de la incepere dosar pana la scoaterea masinii din service si incasarea daunei;
 • realizarea ITP-ului la masini sau indrumarea si urmarirea realizarii lui unde e cazul;
 • reinnoirea asigurarilor la masini sau indrumarea si urmarirea reinnoirii unde e cazul;
 • programarea si urmarirea realizarii reviziilor;
 • verificarea generala saptamanala/lunara a starii masinilor;
 • monitorizarea respectarii consumului de combustibil realizat comparativ cu limitele normate pentru parcul auto alocat.
 • realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor încredinţate;
 • indeplinirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor legale;
 • calitatea raportărilor şi a informărilor.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii de top din sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o importanta companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in plina expansiune 8 pozitii de AREA SALES MANAGER pentru zonele: Ialomita, Constanta, Teleorman, Dolj, Timis, Iasi, Prahova si Braila.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta pe o pozitie similara;
 • Studii universitare, studiile agronomice reprezinta un avantaj;
 • Cunoasterea sectorului agribusiness in zona alocata – reprezinta un avantaj
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Dinamism si proactivitate;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Evaluarea şi selectarea clienţilor din zona alocata;
 • Vanzarea produselor din portofoliu la nivel de fermier in zona alocata;
 • Aplicarea strategiilor de vânzări, a ţelurilor şi indicaţiilor în scopul prelucrării ţintite a pieţei în zona definită;
 • Asistenţa regulată a clienţilor existenţi precum şi contactarea activă şi stabilirea termenelor pentru clienţii noi, corespunzător ţelurilor;
 • Fortificarea reputaţiei şi a gradului de notorietate a companiei;
 • Stabilirea nevoilor clienţilor, prelucrarea şi întocmirea ofertelor; urmărirea consecventă până la acordarea comenzilor;
 • Urmărirea şi impunerea creanţelor deschise;
 • Verificarea satisfacţiei clienţilor cu acordurile făcute, servicii, siguranţa de livrare şi calitatea produselor;
 • Managamentul prudent al reclamaţiilor;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor si oferirea de consultanta catre clienti;

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii de top din sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in plina expansiune 2 pozitii de DIRECTOR VANZARI pentru judetul ALBA si MURES.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta intr-o pozitie similara in sectorul agribusiness;
 • Cunoasterea sectorului agribusiness in zona alocata;
 • Studii superioare agronomice – reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa, implicare, proactivitate;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Promovarea brandului si portofoliului de produse ale companiei la nivel de fermier in zona alocata si  inchiderea vanzarii in urma promovarii;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari in regiunea alocata;
 • Mentinerea relatiilor cu clientii existenti, prospectarea pietei si extinderea portofoliului de clienti;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor la clienti si oferirea de consultanta catre acestia;
 • Urmarirea respectarii termenelor de plata de catre clienti;
 • Participarea la evenimentele de business/marketing care au loc in zona alocata;
 • Participarea la sedintele nationale de vanzari din cadrul companiei;
 • Efectuarea cu acuratete a analizelor competitive (preturi, politici comerciale, actiuni in teren ale competitorilor) și raportarea regulata a tendintelor din piata catre managementul superior;
 • Respectarea regulilor interne ale companiei.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa de success a unei companii de top din sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in plina expansiune 3 pozitii de AREA SALES MANAGER pentru zonele Iasi&Vaslui, Covasna&Harghita si Ialomita.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta pe o pozitie similara;
 • Cunoasterea sectorului agribusiness in zona alocata – reprezinta un avantaj;•
 • Studii agronomice (colegiu sau universitate) – constituie un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B.
 • Operare PC (Office – Excel, Word, Power Point, email);

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Vanzarea produselor din portofoliul companiei la nivel de fermier in zona alocata;
 • Aplicarea strategiilor de vânzări, a ţelurilor şi indicaţiilor în scopul prelucrării ţintite a pieţei în zona definită;
 • Asistenţa regulată a clienţilor existenţi precum şi contactarea activă şi stabilirea termenelor pentru clienţii noi, corespunzător ţelurilor;
 • Fortificarea reputaţiei şi a gradului de notorietate a companiei;
 • Stabilirea nevoilor clienţilor, prelucrarea şi întocmirea ofertelor; urmărirea consecventă până la acordarea comenzilor;
 • Urmărirea şi impunerea creanţelor deschise;
 • Verificarea satisfacţiei clienţilor cu acordurile făcute, servicii, siguranţa de livrare şi calitatea produselor;
 • Managamentul prudent al reclamaţiilor;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor si oferirea de consultanta catre clienti;

Cine isi doreste sa faca parte din echipa de success a unei companii de top din sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, un important jucator din sectorul agribusiness pe segmentul distributie inputuri, cu o prezenta de peste 20 ani pe piata din Romania, o pozitie de Coordonator Transport, pentru biroul din Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare;
 • Minim 4 ani experienta in transport/logistica;
 • Cunostinte foarte bune in domeniul logisticii;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office);
 • Experienta in sectorul agribusiness reprezinta un plus;
 • Experienta in SAP repr. un avantaj.

Aptitudini si abilitati

 • Abilitati manageriale (managementul echipei, training);
 • Abilitati de organizare si prioritizare a activitatii;
 • Capacitate de a lucra în echipă;
 • Capacitatea de a lua decizii;
 • Atitudine proactiva;
 • Ordine, corectitudine şi seriozitate;
 • Flexibilitate, rezistență la stres,
 • Adaptabilitate în situații noi.

Responsabilitati

 • Gestioneaza situațiile logistice și de planificare;
 • Organizeza si supravegheaza desfasurarea activitatii departamentului de transporturi al companiei, cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare privind transportul rutier de marfuri;
 • Coordoneaza activitatea de stabilire a rutelor de transport pentru a inlatura sau minimiza intarzierile la livrare/aprovizionare si pentru a optimiza costurile de transport;
 • Ofera consultanta si suport celorlalte departamente ale societatii cu privire la aspectele de logistica , management al stocurilor, transport produse achizitii;
 • Coordoneaza baza de date cu privire la toate activitatile de transport pentru a se putea urmari in orice moment situatia livrarilor si a transporturilor de marfa efectuate sau in curs de efectuare;
 • Organizeaza intalniri cu prestatorii de servicii de logistica cu scopul de a imbunatati procesul;
 • Coordoneaza, planifica si organizeaza procesul livrarilor catre clienti si transmite documentele necesare;
 • Urmareste situatia livrarilor si a transportului de marfa efectuat sau in curs de efectuare si rezolva eventualele neintelegeri ce pot aparea;
 • Furnizeaza rapoarte globale periodice si furnizeaza datele necesare pentru sistemele de raportare complexa;
 • Mentine relatia cu clientii cu scopul de a asigura servicii de calitate din punct de vedere logistic;
 • Organizeaza, planifica si coordoneaza retururile de la clienti si retururile catre companie;
 • Efectueaza rapoarte periodice legate de situatia stocurilor si statusul livrarilor;
 • Gestioneaza eficient reclamatiile in acord cu reglementarile si procedurile interne, avand permanent in vedere apararea intereselor si a reputatiei companiei;
 • Efectueaza verificari saptamanale privind situatia livrarilor;
 • Coordoneaza activitatea echipei aflate in subordine;
 • La solicitare management, ofera suport pe partea de depozitare, in vederea interconectarii sistemelor de lucru folosite(WMS,TMS);
 • Se deplaseaza la sediul din Constanta saptamanal si in tara la depozitele regionale ori de cate ori este necesar si/sau solicitat.
 • Opereaza in TMS( transport management system);
 • Analizeaza rapoartele extrase din sistem si propune masuri de imbunatatire flux procese;
 • Pe baza informatiilor extrase din SAP analizeaza costurile ocazionate de transportul marfurilor si face propuneri de imbunatatire;
 • Este implicat in optimizarea activitatii de transport, atat ca si timp de livrare cat si costuri;
 • Participa la planificare buget, in stransa colaborare cu alte departamente, in special cu department control si analiza.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii in plina expansiune in sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV –ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie nationala de top din agribusiness in segmentul de inputuri, o pozitie de Economist, pentru sediul din Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare, de preferat economice;
 • Minim un an experienta pe o pozitie similara;
 • Bune cunostinte operare PC (MS-Office).

Abilităţi

 • Atentie distributiva si capacitate de analiza;
 • Organizare;
 • Responsabilitate si integritate;
 • Capacitate de lucru in echipa, implicare, proactivitate.

Principalele responsabilitati

 • Verifica concordanta soldurilor clientilor/furnizorilor in vederea emiterii/confirmarii notificarilor de sold – la cerere;
 • Primeste facturile de la furnizori si actualizeaza situatiile de plati, inclusiv evidenta compensarilor cu partenerii de afaceri;
 • Inregistreaza facturile de la clienti in situatiile de incasari - pentru incasarile curente
 • Verifica si reconciliaza balanta pe conturile implicate in tranzactiile operate: clienti, furnizori, solduri banci;
 • Urmareste derularea unor contracte cu clientii, furnizorii pentru scadenta, modalitati si termene de plata;
 • Pregateste rapoarte privind incasarile si platile curente;
 • Urmareste soldurile zilnice ale conturilor bancare;
 • Asigură necesarul de numerar pentru desfăşurarea în condiţii normale a operaţiunilor curente;
 • Asigură gestionarea operaţiunilor de casă;
 • Efectuează încasările şi plăţile prin banca si în numerar; intocmeste dispozitiile de casierie, pregateste documentele de plata: fisiere plati, chitante, etc)
 • Elibereaza avansurile spre decontare solicitate;
 • Solicita justificarea, in cel mai scurt timp posibil, a avansurilor eliberate spre decontare;
 • Verifica documentele justificative anexate la deconturile de cheltuieli;
 • Inregistreaza in baza de date a calculatorului toate deconturile;
 • Intocmeste si preda spre avizare Directorului Financiar situatia saptamanala a deconturilor;
 • Tine arhiva tuturor documentelor cu care lucreaza sau pe care le elibereaza (chitante, dispozitii de plata, foi de deplasare, deconturi de deplasare);
 • Pregateste documentele de plata: chitante, etc in vederea intocmirii registrului de casa de catre departamentul contabil.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, o companie multinationala producatoare de ingrasaminte, aflata in topul companiilor de profil din sectorul agribusiness, Director Regional Vanzari Vest – Timisoara.

Profil candidat:

 •  Minim 5 ani experienta in agribusiness;
 • Experienta in coordonarea unei echipe;
 • Absolvent studii universitare, de preferat in agronomie;
 • Cunostine de limba engleza nivel avansat;
 • Cunostinte operare PC;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de relationare si comunicare;
 • Orientare catre client si capacitate de a construi relatii profesionale;
 • Excelente abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati manageriale (managementul echipei, training);
 • Disponibilitate fizică la munca de teren;
 • Autonomie în organizarea propriilor sarcini și priorități;
 • Capacitate de a lucra în echipă;
 • Flexibilitate, rezistență la stres, adaptabilitate în situații noi.

Responsabilitati principale:

 • Stabileste obiective de vanzari pentru zona alocata;
 • Urmareste gradul de realizare a obiectivelor de vanzare si promovare;
 • Coordoneaza si raspunde de activitatea echipei de vanzari din regiunea alocata;
 • Incurajeaza dezvoltarea profesionala a angajatilor din subordine si le ofera acestora coaching si feed-back in indeplinirea obiectivelor agreate;
 • Evalueaza rezultatele si antreneaza in timp util echipa pentru o buna administrare a Regiunii;
 • Se asigura de cunoasterea beneficiilor, avantajelor si caracteristicilor produselor de catre membrii echipei pe care o coordoneaza;
 • Cunoaste, promoveaza si respecta politica comerciala a firmei;
 • Dezvolta parteneriatele de business cu fermierii din zona alocata (clienti existenti si clienti noi).
 • Elaboreaza/implementeaza programe de masurare a satisfactiei clientilor, propune masuri de imbunatatire;
 • Planifica vizite la clienti si ofera consultanta, impreuna cu echipa pe care o coordoneaza, pentru
 • Problemele semnalate de fermieri;
 • Analizeaza tendintele pietei si propune obiective de vanzari si strategii conforme cu potentialul zonei;

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV –ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in continua expansiune, o pozitie de Office Assistant, cu locatie in Bucuresti.

Profil candidat:

 • studii medii/superioare;
 • responsabilitate, corectitudine si seriozitate;
 • spirit de echipa si abilitati de comunicare ;
 • cunostinte foate bune operare PC MSOffice;
 • limba engleza scris/vorbit, nivel avansat;
 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
 • capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp;
 • capacitate de a respecta termene limita;
 • atentie catre detalii;
 • placere si abilitate de a invata lucruri noi.

Responsabilitati:

 • indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat;
 • asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei;
 • preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
 • primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact;
 • asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
 • preluarea, inregistrarea, distribuirea, indosariere si arhivarea/scanarea corespondentei si a mesajelor primite din partea partenerilor, clientilor si a celorlalti angajati;
 • redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice;
 • actualizarea bazei de date documente;
 • rezervari hotel parteneri externi & interni, etc.;
 • organizarea sedintelor sau a altor tipuri de intalniri oficiale ale managerului;
 • pregatirea diverselor rapoarte la cererea MD/ superior direct;
 • gestionarea relatiei cu furnizorii companiei (papetarie, protocol, servicii de telefonie si internet etc);
 • intocmirea si centralizarea pontajelor lunare;
 • implicarea in procesul de recrutare si selectie de personal.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, lider mondial în soluții inteligente de irigare din sectorul agriculturii,  o pozitie de Area Sales Manager zona Centru-Nord:SM, MM, SJ, BN, CJ, AB.

Profil candidat:

 • Absolvent studii universitare;
 • 2-3 experienta in vanzari agribusiness;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Cunostinte operare PC (MS-Office, MS-Project);
 • Cunostinte de hidraulica (constituie un avantaj);
 • Permis de conucere.

Abilităţi:

 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Orientare comerciala, dar si tehnica, cunostinte despre agronomie in general, despre practicile fermierilor romani;
 • Orientare catre vanzari (sprijina forta de vanzari in decizii favorabile companiei);
 • Atentie la detalii;
 • Disponibilitate la deplasari si capacitate de face vizite in teren;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Responsabilitati:

 • Manageriaza zona de Centru si Nord in vederea identificarii de noi parteneri: fermieri care sunt interesati de solutii de irigatii pentru cultura mare ( porumb consum/siloz/semincer,lucerna, soia,etc), pomicultura, viticultura, horticultura ( sere de sticla,solarii,etc) si distribuitori care comercializeaza linii de picurare, filtre, pompe si alte echipamente specifice;
 • Dezvolta zona dpdv comercial;
 • Identifica partenerii din zona atribuita si stabileste parteneriate strategice – ( producatori de seminte, consultanti fonduri europene, proiectanti,etc)
 • Raspunde solicitarilor din zona atribuita si identifica noi clienti;
 • Urmareste implementarea proiectelor de irigatii deja contractate cat si cele viitoare din zona atribuita;
 • Urmareste respectarea conditiilor contractuale de catre clientii noi.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza 5 pozitii de Reprezentant Zonal Vanzari pentru judetele CT/TL, GR/TR, BZ/BR, GL/VN si DJ, pentru clientul sau, companie multinationala, cu un portofoliu renumit de produse de top destinate agriculturii de precizie, aflata in plina expansiune in Romania.

Profil candidat:

 • Minim 2 ani experienta profesionala in sectorul agribusiness;
 • Absolvent studii universitare, studiile agronomice reprezinta un plus;
 • Cunostine de limba engleza reprezinta un avantaj;
 • Cunostinte operare PC;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Responsabilitati principale:

 • Evaluarea şi selectarea clienţilor din zona alocata;
 • Vanzarea produselor din portofoliu la nivel de fermier in zona alocata;
 • Aplicarea strategiilor de vânzări, a ţelurilor şi indicaţiilor în scopul prelucrării ţintite a pieţei în zona definită;
 • Fortificarea reputaţiei şi a gradului de notorietate a companiei;
 • Stabilirea nevoilor clienţilor, prelucrarea şi întocmirea ofertelor; urmărirea consecventă până la acordarea comenzilor;
 • Verificarea satisfacţiei clienţilor cu acordurile făcute, servicii, siguranţa de livrare şi calitatea produselor;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Participa la diferite evenimente de la nivelul zonei alocate, în conformitate cu cerințele companiei.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie din sectorul de irigatii pentru agricultura, parte a unui grup multinational, o pozitie de Area Sales Manager pentru jud. Braila, Galati, Ialomita, Vrancea.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta pe o pozitie similara;
 • Buna cunoastere a sectorului agribusiness in zona alocata;
 • Studii universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Manageriază zona alocata in vederea identificării de noi parteneri: ​fermieri care sunt interesaţi de soluţii de irigaţii pentru cultură mare ( porumb consum/siloz/semincer,lucernă, soia,etc), pomicultură, viticultură, horticultură ( sere de sticla,solarii,etc) si distribuitori care comercializează linii de picurare, filtre, pompe si alte echipamente specifice.
 • Dezvoltă zona d.p.d.v. comercial;
 • Identifică partenerii din zona atribuită şi stabileşte parteneriate strategice – producatori de seminţe, consultanţi fonduri europene, proiectanţi,etc;
 • Raspunde solicitărilor din zona atribuită şi identifică noi clienţi;
 • Urmăreşte si participa activ la implementarea proiectelor de irigaţii deja contractate cât şi cele viitoare din zona atribuită;
 • Urmăreşte respectarea conditiilor contractuale de catre clientii noi si incasarea debitelor.
 • Organizeaza evenimente in camp si prezinta solutiile companiei cu ajutorul responsabilului de Marketing;
 • Participa impreuna cu superiorul ierarhic la definirea strategieide promovare a sistemelor de irigatii destinate domeniului   agricol şi asigură procesul de vanzare al acestora;
 • Propune actiuni de promovare a produselor (demonstratii, evenimente, targuri, publicitate);
 • Coordonarea permanenta cu departamentele tehnic si logistica;
 • Redactarea diverselor tipuri de rapoarte conform solicitarii superiorului ierarhi

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala producatoare, una dintre cele mai importante companii la nivel global din segmentul de crop protection, o pozitie de Director Zonal Vanzari Constanta/Braila/Galati.

Profil candidat:

 • Minim 3 ani experienta in vanzari agribusiness;
 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Disponibilitate la deplasari in zona alocata;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Orientare catre client si capacitate de a construi relatii profesionale;
 • Bune abilitati de relationare si comunicare;
 • Abilitati de organizare si prioritizare a activitatii;
 • Capacitate de a lucra în echipă;
 • Disponibilitate fizică la munca de teren;
 • Ordine, corectitudine şi seriozitate;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Flexibilitate, rezistență la stres, adaptabilitate în situații noi.

Responsabilitati principale:

 • Realizarea unei viziuni de vanzare in zona alocata si a unui set de strategii pentru realizarea acestei viziuni in concordanta cu planul de vanzari pentru zona de respnsabilitate;
 • Buna cunoastere a pietei zonale, a particularitatilor ariei de operare si a structurii culturilor agricole;
 • Dezvoltarea relatiilor comerciale cu clientii actuali si extinderea portofoliului de clienti din zona;
 • Intocmirea ofertelor comerciale, negocierea acestora cu partenerii distribuitori;
 • Intocmirea contractelor comerciale pentru clientii din responsabilitate;
 • Transmiterea comenzilor de vanzare catre departamentul logistic, urmarirea livrarii comenzilor;
 • Promovarea produselor in ferme impreuna cu partenerii distribuitori;
 • Organizarea si monitorizarea loturilor demo din aria de responsabilitate;
 • Participarea la evenimentele in camp si in sala din zona de responsabilitate, sustinerea seminariilor pentru fermieri si pentru echipele de vanzari ale distribuitorilor din zona de responsabilitate;
 • Rezolvarea eventualelor reclamatii calitative din zona de responsabilitate

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie locala producatoare de seminte cu prezenta de peste 20 ani pe piata de agribusiness din Romania, o pozitie de COORDONATOR VANZARI la nivel national.

Profil candidat

 • Minim 5 ani experienta pe o pozitie de coordonare echipa;
 • Buna cunoastere a sectorului agribusiness;
 • Experienta in relatia comerciala cu distributia nationala si regionala;
 • Studiile universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B.

Aptitudini si abilitati:

 • bune abilitati tehnice si de vanzari;
 • disponibilitate fizica la munca de teren;
 • autonomie in organizarea propriilor sarcini si prioritati;
 • abilitati de relationare și negociere;
 • capacitate de a lucra în echipa;
 • flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati

 • Administreaza relatia cu distribuitorii nationala si regionala;
 • Urmareste gradul de realizare a obiectivelor de vanzare si promovare;
 • Coordoneaza si raspunde de activitatea echipei de vanzari din regiunea alocata;
 • Incurajeaza dezvoltarea profesionala a angajatilor din subordine si le ofera acestora coaching si feed-back in indeplinirea obiectivelor agreate;
 • Evalueaza rezultatele si antreneaza in timp util echipa pentru o buna administrare a Regiunii;
 • Se asigura de cunoasterea beneficiilor, avantajelor si caracteristicilor produselor de catre membrii echipei pe care o coordoneaza;
 • Cunoaste, promoveaza si respecta politica comerciala a companiei;
 • Dezvolta parteneriatele de business cu distributia si cu fermierii mari (clienti existenti si clienti noi);
 • Planifica vizite la clienti si ofera consultanta, impreuna cu echipa pe care o coordoneaza, pentru problemele semnalate de fermieri;
 • Colaboreaza permanent cu departamentul tehnic, urmareste/coordoneaza implementarea loturilor demo;
 • Organizarea livrarilor impreuna cu departamentul logistica si urmarirea incasarilor impreuna cu departamentul contabilitate;
 • Responsabil pentru comunicarea informatiilor necesare intocmirii acestor documente catre departamentele logistic/ admininstrativ.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala de distributie inputuri pentru agricultura, unul dintre principalii jucatori din sectorul agribusiness, aflata in plina expansiune o pozitie de AREA SALES MANAGER pentru zona PRAHOVA.

 

Profilul Candidatului:

 • Minim 2 ani experienta pe o pozitie similara;
 • Buna cunoastere a sectorului agribusiness in zona alocata;
 • Studii agronomice (colegiu sau universitate);
 • Experienta in zona de viticultura reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B.
 • Operare PC (Office – Excel, Word, Power Point, email);

 

Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Abilitati tehnice si de acordare consultanta;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Evaluarea şi selectarea clienţilor din zona alocata;
 • Vanzarea produselor din portofoliu la nivel de fermier in zona alocata;
 • Aplicarea strategiilor de vânzări, a ţelurilor şi indicaţiilor în scopul prelucrării ţintite a pieţei în zona definită;
 • Asistenţa regulată a clienţilor existenţi precum şi contactarea activă şi stabilirea termenelor pentru clienţii noi, corespunzător ţelurilor;
 • Fortificarea reputaţiei şi a gradului de notorietate a companiei;
 • Stabilirea nevoilor clienţilor, prelucrarea şi întocmirea ofertelor; urmărirea consecventă până la acordarea comenzilor;
 • Urmărirea şi impunerea creanţelor deschise;
 • Verificarea satisfacţiei clienţilor cu acordurile făcute, servicii, siguranţa de livrare şi calitatea produselor;
 • Managamentul prudent al reclamaţiilor;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor si oferirea de consultanta catre clienti;

Cine isi doreste sa faca parte din echipa de success a unei companii de top din sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV–ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala producatoare de seminte cultura mare, o pozitie de Product Manager Porumb & Floarea Soarelui.

Profil candidat

 • Minim 3 ani experienta intr-o pozitie similara;
 • Cunostinte solide pe segmentul de seminte (focus pe cultura de porumb si floarea soarelui);
 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Cunostinte operare PC;
 • Cunostinte limba engleza – nivel mediu;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate la deplasari in teritoriu in proportie de 40%;
 • Disponibilitate pentru activitate de birou in Bucuresti.

Aptitudini si abilităţi

 • Bune abilitatii tehnice;
 • Autonomie in organizarea propriilor sarcini si prioritati;
 • Abilitati de comunicare si relationare;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Responsabilitati:

 • Elaborarea studiilor de piata pentru implementarea strategiilor de pozitionare a produselor;
 • Definirea și organizarea acțiunilor de marketing in vederea atingerii obiectivelor de vanzari;
 • Promovarea si buna pozitionare a produselor pe piata din Romania;
 • Organizarea activitatii privind testarea produselor companiei in camp;
 • Organizarea, monitorizarea si gestionarea loturilor demonstrative;
 • Analizarea si rezolvarea reclamatiilor venite de la client;
 • Responsabil de monitorizarea, colectarea și consolidarea datelor în formatele standard agreate privind loturile demonstrative;
 • Furnizarea training-urilor tehnice periodice pentru echipele de vânzări si oferirea de suport tehnic privind produsele din portofoliu;
 • Coordonarea echipei de vanzari privind loturile demo;
 • Vizite la fermieri si oferirea de consultanta dpv tehnic;
 • Participarea la evenimentele indoor si outdoor si sustinerea prezentarilor.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie din sectorul agribusiness, te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de mail ramona.lapadatescu@alirajobs.ro sau alina.dobra@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie  producatoare de seminte cu prezenta de peste 20 ani pe piata de agribusiness din Romania, aflata in plina expansiune, o pozitie de AREA SALES MANAGER pentru zona Ialomita/Calarasi/Ilfov/Prahova.

Profilul Candidatului:

 • Minim 3 ani experienta in zona de vanzari inputuri;
 • Buna cunoastere a segmentului de seminte;
 • Buna cunoastere a distributiei locale si fermierilor din zona alocata;
 • Studii universitare agronomice reprezinta un avantaj;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Operare PC (Office – Excel, Word, Power Point, email);
 • De preferat candidatul sa fie locat in zona Bucuresti/Ilfov.

 

 Aptitudini si abilitati:

 • Bune abilitati de vanzare si negociere;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Abilitati de relationare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine si seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipa;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi.

Principalele responsabilitati:

 • Promovarea brandului si portofoliului de produse ale companiei la nivel de fermier, distribuitori, fitofarmacii in zona alocata;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari in regiunea alocata;
 • Mentinerea relatiilor cu clientii existenti, prospectarea pietei si extinderea portofoliului de clienti;
 • Cunoasterea si respectarea politicii comerciale;
 • Planificarea vizitelor la clienti si oferirea de consultanta catre clienti;
 • Organizarea livrarilor impreuna cu departamentul logistica si urmarirea incasarilor impreuna cu departamentul contabilitate; Responsabil pentru comunicarea informatiilor necesare intocmirii acestor documente catre departamentele logistic/ admininstrativ;
 • Incheierea contractelor de multiplicare pe 3 culturi principale.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o companie de prestigiu din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, companie straina care activeaza in zona de zootehnie, productie si procesare in centrul tarii, o pozitie de Sef Ferma Zootehnica.

Profil candidat:

 • absolvent de studii zootehnice sau medicina veterinara;
 • minim 3 ani experienta similara;
 • experienta in ferma de vaci reprezinta un avantaj;
 • permis de conducere categorie B.

Aptitudini si abilitati:

 • Competente tehnice si administrative;
 • Capacitate organizatorica;
 • Capacitatea de coordonare echipa;
 • Determinare si atitudine constructiva;
 • Rigurozitate si responsabilitate;
 • Capacitate de invatare rapida.

Descrierea jobului

 • Conduce si coordoneaza activitatile din ferma : inmultirea, cresterea, întreținerea și transportul de animale;
 • Coordoneaza activitatile dpdv agronomic pe suprafata vegetala de pasune si cultura furajera;
 • Asigura relatia cu autoritatile statului, DSV, APIA, etc;
 • Planifica si implementeaza politici si proceduri specifice in vederea asigurarii profitabilitatii, a conformitatii cu reglementările locale si cu instructiunile interne ale companiei;
 • Asigura normele de productie si depozitare in vederea cresterii productivitatii;
 • Pregateste programele de crestere sau incubatie bazate pe instalațiile și echipamentele disponibile;
 • Inspecteaza instalațiile și echipamentele fermei in vederea asigurarii conformitatii cu standardele sanitare in vigoare si in vederea determinarii activitatii de mentenanta si reparatii echipamente;
 • Examineaza medical efectivele de animale impreuna cu medical veterinar coloborator;
 • Intocmeste rapoarte specifice de activitate.


Pachet beneficii:

 • pachet salarial competitiv;
 • asigurarea cheltuielilor de cazare si utilitatilor privind relocarea-daca este cazul;
 • instrumente de lucru: masina, telefon, laptop
 • alte beneficii.

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, un important jucator din sectorul agribusiness pe segmentul distributie inputuri, cu o prezenta de peste 20 ani pe piata din Romania, o pozitie de  Project Manager, pentru biroul  din Bucuresti.

Profil candidat

 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Experienta in sectorul agricol de minim 3 ani;
 • Experienta profesionala pe segmentul de cartare agrochimica/ingrasaminte reprezinta un avantaj;
 • Disponibilitate la deplasari;
 • Bune cunostinte de limba engleza;
 • Cunostinte operare PC (MS-Office, MS-Project);
 • Permis conducere categoria B.

Abilităţi

 • Bune abilitati de organizare si planificare;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Capacitate de identificare si rezolvare in timp util a problemelor;
 • Flexibilitate, rezistenta la stres, adaptabilitate in situatii noi;
 • Gandire strategica si analitica;
 • Persuasiune si abilitatea de a-i influenta pe cei din jur;

Responsabilitati:

Rolul principal consta in dezvoltarea si implementarea unei platforme de servicii dedicate fermelor pe  segmentul agriculturii de precizie: prelevare si interpretare  probe de sol privind cartarea agrochimica. care va duce la cresterea eficientei clientilor companiei. 

 • Prelevarea, analizarea si interpretarea rezultatelor provenite din testarile de sol;
 • Oferirea de consultanta tehnica clientilor privind nutritia solului pe baza rezultatelor obtinute in urma testarilor;
 • Vizite la fermieri pentru a superviza rezultatele in urma recomandarilor tehnice furnizate;
 • Monitorizarea, evaluarea si analizarea tendintelor pietei pentru a identifica oportunitatile de business;
 • Mentinerea contactului permanent cu celelalte departamente ale companiei;
 • Participarea la cursuri și expoziții din țară și din străinătate;
 • Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite;
 • Asigurarea comunicarii cu partenerii din cadrul proiectului;
 • Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Administrarea bugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile;
 • Stabilirea relatiilor de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii proiectului.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii in plina expansiune in sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV–ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

AliRa Recruitment recruteaza exclusiv pentru divizia agribusiness al unui important grup, liber mondial in fabricarea produselor pe baza de calciu, in plina expansiune in Romania, o pozitie de Reprezentant Comercial pentru zona Transilvania.

Profil candidat:

 • Minim 3 ani experienta in vanzari agribusiness;
 • Absolvent studii universitare agronomice;
 • Disponibilitate la deplasari in zona alocata;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunostinte bune limba engleza.

 

Aptitudini si abilitati:

 • Competente tehnice si comerciale;
 • Abilitati de negociere;
 • Orientare catre rezultate;
 • Bune abilitati de comunicare;
 • Determinare si atitudine constructiva;
 • Rigurozitate si responsabilitate;

 Responsabilitati principale:

 • Furnizarea de asistență tehnică în ceea ce privește produsele dedicate amendarii/imbunatatirii solului si segmetului zootehnic;
 • Organizarea și menținerea la nivel calitativ înalt a loturilor demonstrative relevante din zona alocată, precum și alte forme de promovare tehnică;
 • Promovarea brandului si portofoliului de produse ale companiei la nivel de fermier in zona alocata si  inchiderea vanzarii in urma promovarii;
 • Implicarea in dezvoltarea de noi produse pentru a răspunde nevoilor fermierilor;
 • Negocierea prețurilor și condițiilor contractuale în conformitate cu obiectivele comerciale ale companie;
 • Atingerea obiectivelor de vanzari in regiunea alocata;
 • Mentinerea relatiilor cu clientii existenti, prospectarea pietei si extinderea portofoliului de clienti;
 • Planificarea vizitelor la clienti si oferirea de consultanta catre acestia;
 • Urmărirea comenzilor clienților în strânsă colaborare cu departamentele de customer support și logistică;
 • Efectuarea cu acuratete a analizelor competitive;
 • Organizarea evenimentelor promoționale, seminarii, prezentări, training-uri.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs,ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment, recruteaza pentru clientul sau, companie multinationala producatoare de seminte, o pozitie de Director National Vanzari, care sa preia responsabilitatile locale ale dezvoltarii business-ului, avand oportunitatea sa contribuie direct la cresterea performantei echipei comerciale.

Profil candidat :

 • Studii superioare agronomice sau economice
 • Experienta profesionala de minim 5 ani in vanzari agribusiness
 • Experienta in coordonare echipa
 • Abilitati de antrenare si de motivare a echipei
 • Buna cunoastere a sectorului agribusiness, cu focus in zona de seminte
 • Posesor de permis de conducere categoria B
 • Cunoasterea limbii engleze
 • Utilizare pachet MSOffice
 • Seriozitate, responsabilitate si implicare, carisma
 • Abilitati de planificare si organizare;
 • Orientare catre gasirea de solutii si atingerea obiectivelor
 • Excelente abilitati de comunicare
 • Orientare catre client

Responsabilitati

 • Realizarea unei viziuni si dezvoltarea unui set de strategii de vanzare ;
 • Prezentarea si negocierea ofertelor catre principalii distribuitori din tara ;
 • Dezvoltarea si consolidarea notorietatii brandului in piata ;
 • Translatarea strategiilor de marketing in initiative si concepte ;
 • Ajustarea strategiilor de vanzare dupa schimbarile pietei ;
 • Coordonarea si supervizarea echipei de vanzari ;
 • Indeplinirea obiectivelor de perfectionare a echipei de vanzari in conformitate cu programul de instruire si cu concluziile evaluarilor efectuate ;
 • Consolidarea structurii de distributie, prin consolidarea numarului de distribuitori si agricultori.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email alina.dobra@alirajobs,ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro.

AliRa Recruitment, recruteaza pentru clientul sau, importanta companie europeana producatoare de produse pe segmentul de crop protection, o pozitie de Director Comercial, care sa preia responsabilitatile locale ale dezvoltarii business-ului, avand oportunitatea sa contribuie direct la cresterea performantei echipei comerciale.

Profil candidat :

 • Cunostinte foarte bune de tehnici de vanzari si negociere ;
 • Experienta in segmentul crop protection reprezinta un avantaj ;
 • Buna cunoastere a distributiei de inputuri ;
 • Experienta in coordonarea si motivarea unei echipe;
 • Aptitudini foarte bune de comunicare ;
 • Studii universitare profil agronomic sau economic ;
 • Experienta relevanta in agribusiness ;
 • Nivel foarte bun al limbii engleze ;
 • Nivel foarte bun operare PC (Excel, Word) ;
 • Permis conducere cat B ;
 • Disponibilitate pentru deplasari ;
 • Seriozitate, responsabilitate si implicare, carisma ;
 • Abilitati de planificare si organizare;
 • Orientare catre gasirea de solutii si atingerea obiectivelor ;
 • Excelente abilitati de comunicare ;
 • Orientare catre client.

Responsabilitati

 • Realizarea unei viziuni si dezvoltarea unui set de strategii de vanzare ;
 • Prezentarea si negocierea ofertelor catre principalii distribuitori din tara ;
 • Dezvoltarea si consolidarea notorietatii brandului ;
 • Translatarea strategiilor de marketing in initiative si concepte ;
 • Ajustarea strategiilor de vanzare dupa schimbarile pietei ;
 • Coordonarea si supervizarea echipei de vanzari ;
 • Indeplinirea obiectivelor de perfectionare a echipei de vanzari in conformitate cu programul de instruire si cu concluziile evaluarilor efectuate ;
 • Consolidarea structurii de distributie, prin consolidarea numarului de distribuitori si agricultori ;
 • Gestionează inventarul produselor și colaborează cu echipa de producție și logistica/planificare.

Asteptam CV-urile dumeavoastra pe adresele de email alina.dobra@alirajobs,ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro si vom trata cu maxima confidentialitate candidaturile depuse!

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau,  companie multinationala producatoare de seminte, unul dintre jucatorii importanti din sectorul agribusiness, o pozitie de Inginer Agronom Cercetare, cu locatia in zona de Sud a tarii.

Profil candidat:

 • Studii superioare de agronomie;
 • Disponibilitate la deplasari in zona alocata;
 • Disponibilitate fizica la munca de teren;
 • Cunostințe operare PC (Office, internet, e-mail), la nivel avansat;
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Permis categoria B;
 • Experiența necesară: minim 6 luni intr-o pozitie similara.

Aptitudini si abilitati:

 • Entuziasm și responsabilitate;
 • Autonomie în organizarea propriilor sarcini și priorități;
 • Abilități de relaționare si comunicare;
 • Ordine, corectitudine şi seriozitate;
 • Capacitate de a lucra în echipă;
 • Flexibilitate, rezistență la stres, adaptabilitate în situații noi.

Responsabilitati principale:

 • Va raspunde de activitatile de cercetare pentru floarea soarelui;
 • Participă activ la realizarea de analize și studii prospective și operaționale care servesc ca suport decizional pentru managementul superior din Departamentul de Cercetare și Dezvoltare din cadrul companiei;
 • Participă la semănatul, organizarea și supervizarea detaliată și cu prezență în câmp, din punct de vedere agro-tehnic și economic, în fiecare campanie agricolă, a întregii rețele de câmpuri de testare și de ameliorare,pe teritoriul României si Bulgariei, respectând toate protocoalele predefinite;
 • Participă direct și personal la recoltat și la colectarea în câmp a rezultatelor tehnice solicitate prin planificarea tematică (producție, observații agro-tehnice, fenotipice și fiziologice, etc.) din rețeaua de câmpuri de testare și de ameliorare ;
 • Introduce datele colectate în sistemele informaționale dedicate;
 • Interpretează critic și raportează rezultatele primare colectate către managementul superior, cu respectarea protocoalelor tehnice definite, a scalelor de precizie și a termenelor limită definite anterior;
 • Notează, analizează și raportează toate observațiile tehnice relevante, chiar dacă acestea nu sunt incluse în temele de cercetare predefinite, și le coroborează în vederea creării unei imagini de ansamblu asupra comportamentului și valorii portofoliului de produse analizat, în condițiile agro-climatice locale.

Daca iti doresti sa faci parte dintr-o importanta companie multinationala din sectorul agribusiness, atunci te invitam sa ne transmiti CV–ul tau pe adresele de email  alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

AliRa Recruitment recruteaza pentru clientul sau, unul dintre importantii jucatori din sectorul agribusiness pe segmentul distributie inputuri, cu o prezenta de peste 20 ani pe piata din Romania, o pozitie de  Specialist Achizitii, pentru biroul  din Bucuresti.

 

Profil candidat

 • Absolvent studii superioare;
 • Cunostinte MS Office – Excel – foarte bine;
 • Cunostinte operare SAP;
 • Experienta de minim 2 ani pe o pozitie similara, reprezinta un avantaj experienta in domeniul agribusiness;
 • Foarte buna capacitate de analiza si sinteza;
 • Foarte bune abilitati de planificare si organizare;
 • Orientare spre rezultate si atingerea obiectivelor;
 • Initiativa, dorinta de implicare, rezistenta la stres si sarcini multiple;
 • Foarte bune abilitati de comunicare;
 • Lucru atat in echipa, cat si individual.

Descrierea jobului

 • Lanseaza comenzi in sistem( SAP) si catre furnizori, pe baza nevoilor de aprovizionare;
 • Utilizeaza sistemele de lucru ale companiei in vederea eficientizarii activitatii;
 • Mentine in permanenta legatura cu furnizorii, pentru a se asigura ca livrarea comenzilor se face in termenul stabilit;
 • Urmareste livrarea comenzilor de la furnizori pana la receptia in depozitele companiei;
 • Se asigura ca primeste toate documentele necesare operarii receptiilor sau livrarilor in sistem(SAP);
 • Mentine si actualizeaza baza de date a furnizorilor, precum si toate conditiile stabilite prin contractele incheiate, de regula, anual;
 • Centralizeaza si sintetizeaza datele referitoare la stocuri si comenzi;
 • Comunica si raporteaza analiza efectuata catre persoanele implicate;
 • Emite propuneri de actiune si imbunatatire a activitatii;
 • Plaseaza comenzi la furnizori, inregistreaza in sistem( ordin de achizitie) si se asigura ca toate achizitiile sunt in limita bugetului.

Cine isi doreste sa faca parte din echipa unei companii in plina expansiune in sectorul agribusiness, este invitat sa ne transmita CV–ul la adresele de email alina.dobra@alirajobs.ro sau ramona.lapadatescu@alirajobs.ro

Mult succes!

Copyright © 2016 - 2020 Alira Recruitment